František Rund

Position:

 • Assistant Professor

Degrees:

 • Bc.: 1998, CTU FEE
 • M.Sc.: 2000, CTU FEE
 • Ph.D.: 2005, CTU FEE
 • Bc.: 2007, CTU MIAS

Fields of professional interest:

 • Audio processing & recording
 • Binaural hearing, hearing models
 • Objective audio quality assessment
 • Virtual auditory space

Teaching:

 • Semester projects topics available!
 • Supervised and defended bachelor and master thesis at dspace
 • 36 supervised and defended bachelor thesis: Novotný (2019), Vimr (2018), Novák* (2018), Semanský (2017), Lahoda (2017), Melechovský* (2017), Moldan* (2017), Kritskii (2017), Bartoš (2016), Král (2016), Divecký (2015), Koshkina (2015), Dyussekenova (2014), Erbes (2014), Hartman (2014), Mohl (2014), Paulus (2014), Šupka* (2014), Štemberg (2013), Stuchlík (2013), Cinkl (2012), Remek (2012), Baráth (2011), Chromec (2011), Dlouhý (2011), Havel (2011), Štolc (2011), Švejda (2011), Hořák (2010), Jiruše (2009), Mejda (2009), Hamšík (2008), Kaloč (2008), Kravařík (2008), Tulach (2007), Pohanka (2006)
 • 41 supervised and defended master thesis: Semanský* (2019), Moldan (2019), Jarolímek (2019), Dvořák (2019), Koshkina* (2017), Šupka* (2016), Bolek (2016), Dyussekenova (2016), Zalabák (2016), Školný (2015), Stuchlík (2015), Lindner (2014), Štolc (2014), Baráth (2013), Bouše (2013), Strachota (2013), Suchan (2013), Švejda (2013), Bruckner (2012), Kaloč* (2012), Kotzot (2012), Saturka (2012), Benda (2011), Mejda (2011), Šír (2011), Štěpánek (2011), Ebr (2010), Glaser (2010), Konečný (2010), Kráčala (2010), Kravařík (2010), Mojžíš (2010), Plaček (2010), Štorek (2010), Dvorský (2009), Tulach (2009), Urban (2009), Parma (2008), Růžička (2008), Dejm (2007), Nováček (2007)
 • 1 supervised and defended Ph.D. thesis: Štorek (2017)
 • Winter courses:
 • Summer courses
 • Moodle courses
 • book Multimédia I (in czech)

IDs:

Ph.D. topics available:

Relevant content:

rund

List of Publications

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 • Rund, F. – Saturka, F.: Alternatives to HRTF Measurement. In 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012, p. 648-652. ISBN 978-1-4673-1118-2.
 • Rund, F. – Saturka, F.: GUI for the HRTF Synthesis and the Result Testing. In 20th Annual Conference Proceeding’s Technical Computing Bratislava 2012. Prague: HUMUSOFT, 2012, s. 1-6. ISBN 978-80-970519-4-5. (in Czech).
 • Vencovský, V. – Rund, F.: Pure Tone Audiometer. In 20th Annual Conference Proceeding’s Technical Computing Bratislava 2012. Prague: HUMUSOFT, 2012, p. 1-5. ISBN 978-80-970519-4-5.
 • Štorek, D. – Rund, F.: The Graphic Analysis and Pre-processing of Differential Head Related Transfer Function. In 20th Annual Conference Proceeding’s Technical Computing Bratislava 2012. Prague: HUMUSOFT, 2012, p. 1-6. ISBN 978-80-970519-4-5.
 • Rund, F. – Štorek, D.: Head-Tracking for Virtually Auditory Space Implemented in MATLAB. In 20th Annual Conference Proceeding’s Technical Computing Bratislava 2012. Prague: HUMUSOFT, 2012, p. 1-4. ISBN 978-80-970519-4-5.
 • Štorek, D. – Rund, F.: Differential Head Related Transfer Function as a New Approach to Virtual Sound Source Positioning. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky, 2012, vol. 1, p. 71-74. ISBN 978-80-214-4468-3.

2011

 • Kryštůfek, J. – Rund, F.: Audiovisual record of vowel /a:/ phonation. Bulletin of Applied Mechanics. 2011, roč. 7, č. 25, s. 8-11. ISSN 1801-1217. (in Czech).
 • Rund, F.: Audio Pointer V2 – Joystick & Camera in MATLAB. In 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Technická 5, 16628 Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011, p. 1-5. ISBN 978-80-7080-794-1.
 • Štorek, D. – Rund, F. – Suchan, R.: Virtual Auditory Space for the Visually Impaired – Experimental Background. In 2011 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011, p. 371-374. ISSN 1803-7232.ISBN 978-80-7043-987-6.
 • Rund, F. – Štorek, D. – Glaser, O. – Barda, M.: Using of the Sound Sources Virtual Positioning Methods for Three-dimensional Orientation of the Visually Impaired. In Workshop 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, p. 1-5.
 • Kadlec, F. – Rund, F. – Štorek, D.: Measurement and Analysis of Electro-Acoustic Systems for Assistive Technology. In 18th International Congress on Sound and Vibration. Auburn: International Institute of Acoustics and Vibration, 2011, p. 1-8. ISBN 978-1-61839-259-6.
 • Rund, F. – Štorek, D. – Glaser, O. – Barda, M.: Comparing orientation in simple HRTF-based virtual auditory space between sighted and visually impaired. Posterus.sk [online]. 2011, vol. 4, no. 1, Internet: http://www.posterus.sk/?p=9798. ISSN 1338-0087.

2010

 • Rund, F, Vencovský V. 2010. Analysis of the head related impulse response by means of an auditory model. 47th Inner Ear Biology Workshop. :107.
 • Rund, F. 2010. Audio Pointer – Joystick & Camera in Matlab. Technical Computing Bratislava 2010. :1–3.
 • Rund, F, Štorek D, Glaser O. 2010. GUI for Comparing Perception of Sound Adjusted by Measured or Modeled HRTF. Technical Computing Bratislava 2010. :1–5.
 • Rund, F, Vencovský V. 2010. HRTF Analysis by means of an Auditory Model. Technical Computing Bratislava 2010. :1–10.
 • Rund, F, Štorek D, Glaser O, Barda M. 2010. Orientation in Simple Virtual Auditory Space Created with Measured HRTF. Technical Computing Bratislava 2010. :1–7.
 • Štorek, D. – Rund, F.: Measurement of Accuracy of Virtualy Positioned Sound Source Localization of Visually disabled. [Technická zpráva]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Radioelectronics, 2010. 1. 10 s. (in Czech).

2009

 • Fliegel, K, Rund F. 2009. Aktuální trendy ve velkoplošném zobrazování a prostorovém zvuku. {Radiokomunikace 2009}. :35–52.
 • Rund, F, Glaser O, Štorek D. 2009. GUI pro demonstraci principů binaurální lokalizace zdrojů zvuku. {Technical Computing Prague 2009}. :1–5.
 • Rund, F. 2009. Simulace zvukového pole více zdrojů. {Technical Computing Prague 2009}. :1–5.

2008

 • Rund, F, Nováček J. 2008. Experimental Audio Coder: Testing Implementation. {Technical Computing Prague 2008}. :1–6.
 • Rund, F, Fliegel K. 2008. Pokroky v digitálním zpracování audio a video signálů – uživatelské hledisko. {Radiokomunikace 2008}. :67–82.

2007

 • Novák, A, Rund F. 2007. Systematické chyby při analýze nelineárních systémů. {Technical Computing Prague 2007}.
 • Rund, F, Nováček J. 2007. Experimentální zvukový kodér. {Technical Computing Prague 2007}.
 • Rund, F, Fliegel K. 2007. Počítačově podporovaná výuka v oblasti multimediální techniky. {Technical Computing Prague 2007}.

2006

 • Bureš, Z, Rund F. 2006. Binaural Psychoacoustic Model Applicable To Sound Quality Estimation. {Proceedings of ICSV13}. :1–8.
 • Bureš, Z, Rund F. 2006. Model lidského sluchového ústrojí a vláskových buněk. {Book of Proceedings VRŠOV 2006}. :26–29.
 • Rund, F, Novák A. 2006. Problém špatné synchronizace vzorkovacích kmitočtů u MLS signálů: Model v prostředí MATLAB. {Technical Computing Prague 2006 – Sborník příspěvků 14. ročníku konference}. 1:1–9.

2005

 • Rund, F. 2005. Model lidského ucha v prostředí MATLAB. {13th Annual Conference Proceedings of Technical Computing Prague 2005}.
 • Rund, F. 2005. Modeling of Acoustic Waveguides in MATLAB. {13th Annual Conference Proceedings of Technical Computing Prague 2005}.
  download the GUI
 • Rund, F. 2005. Modelování přenosu zvuku do vnitřního ucha. {Audio Technologies and Processing – ATP 2005}. :81–86.
 • Radolf, V, Vampola T, Zavřel J, Rund F. 2005. Tvorba modelu vokálního traktu pro srovnání a ověření výpočetních metod. {Computational Mechanics 2005}. :501–506.

2004

 • Rund, F. 2004. A Model of the External Human Ear Canal Using Electro-Acoustic Analogy. {8th International Student Conference on Electrical Engineering, POSTER 2004, May 20 2004, Prague}. :NS22.
 • Rund, F. 2004. Modeling of Acoustic Waveguides Using Electro-Acoustic Analogy: Application to the Human Ear Canal. {Proceedings of Inter-Noise 2004 – Abstracts}. :310.
 • Rund, F. 2004. Modeling of Acoustic Waveguides Using Electro-Acoustic Analogy: Application to the Human Ear Canal. {Proceedings of Inter-Noise 2004}. :793.
 • Rund, F. 2004. Popis akustických vlnovodů – zvukovod vnějšího ucha. {Sborník příspěvků konference RADEŠ{\’ I}N 2004}. :110–111.
 • Rund, F. 2004. Přenos akustického tlaku vnějším zvukovodem lidského ucha (Aplikace teorie vlnovodů s nekonstantním průřezem). :125.
 • Rund, F. 2004. Souvislost některých vlastností přenosové funkce vlnovodu nekonstantního průřezu a jeho geometrického tvaru. {Audio Technologies and Processing ATP 2004}. :15–23.

2003

 • Lukeš, M, Honzík P, Rund F. 2003. Modeling of Acoustic Systems. {Proceedings of Workshop 2003}. A:450–451.
 • Rund, F. 2003. Modeling of the Human Ear Canal Transfer Function. {Poster 2003}. :NS25.
 • Rund, F. 2003. Modelování akustických vlnovodů. {Radešín 2003 – Sborník příspěvků}. :43–44.
 • Rund, F. 2003. Using of Electro-Acoustic Analogies for the Modeling of the Human Ear Canal Transfer Function. {Audio Technologies and Processing 2003}. :17–22.

2002

 • Mejzlík, J, Škvor Z, Husník L, Rund F. 2002. Clinical Interpretation of the Acoustic Pressure Measurement in the Human Ear Canal. Akustické listy. 8:11–13.
 • Rund, F. 2002. Experimentální elektroakustické metody: vyšetřování přenosu vnějším zvukovodem lidského ucha.
 • Rund, F. 2002. Measurement and Modeling of the Human Ear Canal Transfer Function. {POSTER 2002 – Book of Extended Abstracts}. :NS19.
 • Lukeš, M, Honzík P, Rund F. 2002. Modelování akustických soustav. {65. akustický seminář}. :59–64.
 • Rund, F. 2002. Obvodové náhrady vlnovodů konečné délky. {Audio Technologies and Processing ATP 2002}. :19–23.