František Rund

Position:

 • Assistant Professor

Degrees:

 • Bc.: 1998, CTU FEE
 • M.Sc.: 2000, CTU FEE
 • Ph.D.: 2005, CTU FEE
 • Bc.: 2007, CTU MIAS

Fields of professional interest:

 • Audio processing & recording
 • Binaural hearing, hearing models
 • Objective audio quality assessment
 • Virtual auditory space

Teaching:

IDs:

Ph.D. topics available:

Relevant content:

rund

List of Publications

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 • Rund, F. – Saturka, F.: Alternatives to HRTF Measurement. In 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012, p. 648-652. ISBN 978-1-4673-1118-2.
 • Rund, F. – Saturka, F.: GUI for the HRTF Synthesis and the Result Testing. In 20th Annual Conference Proceeding’s Technical Computing Bratislava 2012. Prague: HUMUSOFT, 2012, s. 1-6. ISBN 978-80-970519-4-5. (in Czech).
 • Vencovský, V. – Rund, F.: Pure Tone Audiometer. In 20th Annual Conference Proceeding’s Technical Computing Bratislava 2012. Prague: HUMUSOFT, 2012, p. 1-5. ISBN 978-80-970519-4-5.
 • Štorek, D. – Rund, F.: The Graphic Analysis and Pre-processing of Differential Head Related Transfer Function. In 20th Annual Conference Proceeding’s Technical Computing Bratislava 2012. Prague: HUMUSOFT, 2012, p. 1-6. ISBN 978-80-970519-4-5.
 • Rund, F. – Štorek, D.: Head-Tracking for Virtually Auditory Space Implemented in MATLAB. In 20th Annual Conference Proceeding’s Technical Computing Bratislava 2012. Prague: HUMUSOFT, 2012, p. 1-4. ISBN 978-80-970519-4-5.
 • Štorek, D. – Rund, F.: Differential Head Related Transfer Function as a New Approach to Virtual Sound Source Positioning. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky, 2012, vol. 1, p. 71-74. ISBN 978-80-214-4468-3.

2011

 • Kryštůfek, J. – Rund, F.: Audiovisual record of vowel /a:/ phonation. Bulletin of Applied Mechanics. 2011, roč. 7, č. 25, s. 8-11. ISSN 1801-1217. (in Czech).
 • Rund, F.: Audio Pointer V2 – Joystick & Camera in MATLAB. In 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Technická 5, 16628 Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011, p. 1-5. ISBN 978-80-7080-794-1.
 • Štorek, D. – Rund, F. – Suchan, R.: Virtual Auditory Space for the Visually Impaired – Experimental Background. In 2011 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011, p. 371-374. ISSN 1803-7232.ISBN 978-80-7043-987-6.
 • Rund, F. – Štorek, D. – Glaser, O. – Barda, M.: Using of the Sound Sources Virtual Positioning Methods for Three-dimensional Orientation of the Visually Impaired. In Workshop 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, p. 1-5.
 • Kadlec, F. – Rund, F. – Štorek, D.: Measurement and Analysis of Electro-Acoustic Systems for Assistive Technology. In 18th International Congress on Sound and Vibration. Auburn: International Institute of Acoustics and Vibration, 2011, p. 1-8. ISBN 978-1-61839-259-6.
 • Rund, F. – Štorek, D. – Glaser, O. – Barda, M.: Comparing orientation in simple HRTF-based virtual auditory space between sighted and visually impaired. Posterus.sk [online]. 2011, vol. 4, no. 1, Internet: http://www.posterus.sk/?p=9798. ISSN 1338-0087.

2010

 • Rund, F, Vencovský V. 2010. Analysis of the head related impulse response by means of an auditory model. 47th Inner Ear Biology Workshop. :107.
 • Rund, F. 2010. Audio Pointer – Joystick & Camera in Matlab. Technical Computing Bratislava 2010. :1–3.
 • Rund, F, Štorek D, Glaser O. 2010. GUI for Comparing Perception of Sound Adjusted by Measured or Modeled HRTF. Technical Computing Bratislava 2010. :1–5.
 • Rund, F, Vencovský V. 2010. HRTF Analysis by means of an Auditory Model. Technical Computing Bratislava 2010. :1–10.
 • Rund, F, Štorek D, Glaser O, Barda M. 2010. Orientation in Simple Virtual Auditory Space Created with Measured HRTF. Technical Computing Bratislava 2010. :1–7.
 • Štorek, D. – Rund, F.: Measurement of Accuracy of Virtualy Positioned Sound Source Localization of Visually disabled. [Technická zpráva]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Radioelectronics, 2010. 1. 10 s. (in Czech).

2009

 • Fliegel, K, Rund F. 2009. Aktuální trendy ve velkoplošném zobrazování a prostorovém zvuku. {Radiokomunikace 2009}. :35–52.
 • Rund, F, Glaser O, Štorek D. 2009. GUI pro demonstraci principů binaurální lokalizace zdrojů zvuku. {Technical Computing Prague 2009}. :1–5.
 • Rund, F. 2009. Simulace zvukového pole více zdrojů. {Technical Computing Prague 2009}. :1–5.

2008

 • Rund, F, Nováček J. 2008. Experimental Audio Coder: Testing Implementation. {Technical Computing Prague 2008}. :1–6.
 • Rund, F, Fliegel K. 2008. Pokroky v digitálním zpracování audio a video signálů – uživatelské hledisko. {Radiokomunikace 2008}. :67–82.

2007

 • Novák, A, Rund F. 2007. Systematické chyby při analýze nelineárních systémů. {Technical Computing Prague 2007}.
 • Rund, F, Nováček J. 2007. Experimentální zvukový kodér. {Technical Computing Prague 2007}.
 • Rund, F, Fliegel K. 2007. Počítačově podporovaná výuka v oblasti multimediální techniky. {Technical Computing Prague 2007}.

2006

 • Bureš, Z, Rund F. 2006. Binaural Psychoacoustic Model Applicable To Sound Quality Estimation. {Proceedings of ICSV13}. :1–8.
 • Bureš, Z, Rund F. 2006. Model lidského sluchového ústrojí a vláskových buněk. {Book of Proceedings VRŠOV 2006}. :26–29.
 • Rund, F, Novák A. 2006. Problém špatné synchronizace vzorkovacích kmitočtů u MLS signálů: Model v prostředí MATLAB. {Technical Computing Prague 2006 – Sborník příspěvků 14. ročníku konference}. 1:1–9.

2005

 • Rund, F. 2005. Model lidského ucha v prostředí MATLAB. {13th Annual Conference Proceedings of Technical Computing Prague 2005}.
 • Rund, F. 2005. Modeling of Acoustic Waveguides in MATLAB. {13th Annual Conference Proceedings of Technical Computing Prague 2005}.
  download the GUI
 • Rund, F. 2005. Modelování přenosu zvuku do vnitřního ucha. {Audio Technologies and Processing – ATP 2005}. :81–86.
 • Radolf, V, Vampola T, Zavřel J, Rund F. 2005. Tvorba modelu vokálního traktu pro srovnání a ověření výpočetních metod. {Computational Mechanics 2005}. :501–506.

2004

 • Rund, F. 2004. A Model of the External Human Ear Canal Using Electro-Acoustic Analogy. {8th International Student Conference on Electrical Engineering, POSTER 2004, May 20 2004, Prague}. :NS22.
 • Rund, F. 2004. Modeling of Acoustic Waveguides Using Electro-Acoustic Analogy: Application to the Human Ear Canal. {Proceedings of Inter-Noise 2004 – Abstracts}. :310.
 • Rund, F. 2004. Modeling of Acoustic Waveguides Using Electro-Acoustic Analogy: Application to the Human Ear Canal. {Proceedings of Inter-Noise 2004}. :793.
 • Rund, F. 2004. Popis akustických vlnovodů – zvukovod vnějšího ucha. {Sborník příspěvků konference RADEŠ{\’ I}N 2004}. :110–111.
 • Rund, F. 2004. Přenos akustického tlaku vnějším zvukovodem lidského ucha (Aplikace teorie vlnovodů s nekonstantním průřezem). :125.
 • Rund, F. 2004. Souvislost některých vlastností přenosové funkce vlnovodu nekonstantního průřezu a jeho geometrického tvaru. {Audio Technologies and Processing ATP 2004}. :15–23.

2003

 • Lukeš, M, Honzík P, Rund F. 2003. Modeling of Acoustic Systems. {Proceedings of Workshop 2003}. A:450–451.
 • Rund, F. 2003. Modeling of the Human Ear Canal Transfer Function. {Poster 2003}. :NS25.
 • Rund, F. 2003. Modelování akustických vlnovodů. {Radešín 2003 – Sborník příspěvků}. :43–44.
 • Rund, F. 2003. Using of Electro-Acoustic Analogies for the Modeling of the Human Ear Canal Transfer Function. {Audio Technologies and Processing 2003}. :17–22.

2002

 • Mejzlík, J, Škvor Z, Husník L, Rund F. 2002. Clinical Interpretation of the Acoustic Pressure Measurement in the Human Ear Canal. Akustické listy. 8:11–13.
 • Rund, F. 2002. Experimentální elektroakustické metody: vyšetřování přenosu vnějším zvukovodem lidského ucha.
 • Rund, F. 2002. Measurement and Modeling of the Human Ear Canal Transfer Function. {POSTER 2002 – Book of Extended Abstracts}. :NS19.
 • Lukeš, M, Honzík P, Rund F. 2002. Modelování akustických soustav. {65. akustický seminář}. :59–64.
 • Rund, F. 2002. Obvodové náhrady vlnovodů konečné délky. {Audio Technologies and Processing ATP 2002}. :19–23.