Moderní komunikace 5G na prahu standardizace

Základní informace o kurzu Katedry radioelektroniky FEL ČVUT v Praze

V současné době vchází do života čtvrtá generace (4G) rádiových systémů pro veřejnou pozemní mobilní komunikaci, a to v podobě standardu LTE (Long Term Evolution). Ve světě však jsou již ve velmi pokročilém stadiu také výzkumné práce zaměřené na systémy 5G, v letech 2016 - 2018 bude dokončena jejich standardizace a poté bude následovat jejich nástup do praxe. Daná tématika je tedy již velmi aktuální, a proto Katedra radioelektroniky Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze uspořádala ve dnech 27. - 28. listopadu roku 2014 v rámci celoživotního vzdělávání, dvoudenní kurz „Rádiové komunikační systémy páté generace (5G)“. O tuto velice perspektivní problematiku projevil zájem velký počet odborníků, které však nebylo možné pro nedostatek vhodných výukových prostor do uvedeného kurzu zařadit. Proto pořádající organizace uskuteční v budově Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze - Dejvicích opakování této akce, a to v termínech:

Kurzy v těchto příštích termínech mají zhruba stejnou osnovu jako kurzy předchozí. Jsou v nich však zařazeny některé nové problémy systému 5G, které se ukazují jako velice aktuální s blížícím se počátkem jeho standardizace (jaro roku 2016). Zvýšená pozornost bude věnována především optimální kooperaci budoucí sítě 5G se stávající sítí LTE/4G, podrobněji budou rozpracovány i otázky aktuálních aplikací, ve světle otevírající se čtvrté průmyslové revoluce. Podrobná osnova inovovaného kurzu je uvedena zde (osnova kurzu, dokument MS Word), jeho časový rozvrh je uveden zde (dokument PDF).

Přihlášky

Na oba uvedené běhy kurzu je možné se přihlašovat průběžně až do dne jejich zahájení. Formulář přihlášek je ke stažení zde (dokument MS Word). Kurzu se mohou zúčastnit i předem nepřihlášení zájemci, kteří v tomto případě uhradí příslušný poplatek těsně před zahájením kurzu.

Účastnický poplatek

Základní účastnický poplatek na jednoho individuálního účastníka (v případě pořádání na FEL ČVUT) činí 7 500,00 Kč. Na tento základ však lze uplatnit různé slevy, podrobně specifikované v oddílu „Formulář přihlášek“.

Další informace

Kurz je určen pro zájemce s vysokoškolským, nebo středoškolským vzděláním z oboru rádiové komunikace, telekomunikace a z oborů blízkých. Předpokládá se znalost základů digitální rádiové komunikace a základní přehled o jejich aplikacích. Účastníci kurzu obdrží doprovodné výukové materiály ve formě kompletních textů přednášek na DVD.

Věcný obsah i rozsah kurzu a případně i další detaily, je možné po dohodě s pořadateli přizpůsobit potřebám účastníků kurzu. Své náměty na obsah kurzů mohou zájemci sdělit pořadatelům ve své přihlášce, případně dohodnout telefonicky. Účastníkům kurzu bude vystaven příslušný certifikát, dokládající jejich aktivní účast na této akci.

Jakékoliv další informace o kurzech, o jejich modifikacích apod, můžete získat u odborného garanta kurzů na jeho adrese zalud@fel.cvut.cz, resp. na telefonu 224 352 141, resp 224 352 205.

Doc. Ing. Václav Žalud, CSc
odborný garant kurzu
FEL ČVUT v Praze

Doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
vedoucí katedry radioelektroniky
FEL ČVUT v Praze