3. Student Acoustic Seminar 2022

Sborník ze studentského akustického semináře 2022 / Proceedings: zde

Program Studentského akustického semináře 2022

20.1.2022, hybridní forma: prezenčně místnost č. T2:C2-82, YouTube recorded broadcast: https://youtu.be/YBd3ir5YJ4E

9:15 Otevření místnosti

9:30 Jan Plaček (ČVUT FEL): Teoretický model MEMS mikrofonu, prezenčně

9:45 Lukáš Horník (ČVUT FEL): Reproduktor s lineárním motorem, prezenčně

10:00 Tomáš Formánek (ČVUT FEL): SW Toolkit pro mikrofonní pole, prezenčně

10:15 Šimon Skvaril (VUT Brno): Reproduktorová soustava pro reprodukci nízkých kmitočtů se směrovým vyzařováním, online

10:30 Pauza

10:45 Ondřej Klimeš (ČVUT FEL): Použití modelu středního ucha pro studium vlivu středoušního reflexu na dopředný a zpětný přenos, prezenčně

11:00 Miroslava Kozlová (ČVUT FEL): Úvodní část psychoakustického experimentu s čerpacími palivovými jednotkami, prezenčně

11:15 Dominika Valášková (PřF UPOL): Empirické stanovení vzdálenosti mikrofonu od úst při laryngoskopickém vyšetření, online

11:30 Hugo Lehoux (PřF UPOL): Laryngeal and acoustic analysis of chest and head registers extended across a three-octave range: A case study, online

11:45 František Blažek (ČVUT FEL): Modulační techniky pro parametrické reproduktory, prezenčně

12:00 Konec