Libor Husník

Position:

 • Assistant Professor

Degrees:

 • Ing. (M.Sc.): 1991, CTU FEE
 • Dr. (Ph. D.): 1995, CTU FEE

Fields of professional interest:

 • Electro acoustics – transducers with direct D/A conversion
 • Subjective evaluation of multimedia signals
 • Measurement of the reverberation time

Other positions and duties:

husnik

List of Publications

2015

 • T. Lavergne, Z. Škvor, L. Husník, M. Bruneau, A Cylindrical Transducer with Piezo-Polymer Membrane: Analytical and Experimental Results, ICU 2015, Metz, France, 10-15 May 2015

2011

 • Vítek, S. – Klíma, M. – Husník, L. – Špirk, D.: New possibilities for blind people navigation. In 2011 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011, p. 405-408. ISSN 1803-7232.ISBN 978-80-7043-987-6.
 • Husník, L.: Experimental verification of an electrostatic transducer with a partitioned back electrode. In Convention Papers of 130th AES Convention. New York: Audio Engineering Society, 2011, p. 8349-1-8349-5. ISBN 978-0-937803-80-6.

2010

 • Husník, L. 2010. Czechs hold combined meeting. Journal of the Audio Engineering Society. 58:85.
 • Husník, L. 2010. Equalizing force contributions in transducers with partitioned electrode. AES – 128th Convention Papers. :8000-1–8000-4.

2009

 • Husník, L. 2009. Membrane modes in transducers with the direct D/A conversion. {126th AES Convention – Convention Papers}. :7719-1–7719-5.

2008

 • Husník, L. 2008. A Study of Electrostatic Forces in Single-Acting Condenser Digital Transducer. {124th AES Convention Papers}. :7341-1–7341-4.
 • Husník, L. 2008. Měniče s přímou DA konverzí – digitální reproduktory.

2007

 • Husník, L, Herrera Martinez M. 2007. Subjective Evaluation of Artifacts of Various Sound Compressing Systems. {19th International Congress on Acoustics}. PPA:02031-1–02031-6.
 • Husník, L. 2007. Transducer with the Direct D/A Conversion Using Optoacoustic Principle. {Proceedings of 122nd AES Convention}. :7064-1–7064-4.
 • Husník, L. 2007. Transducteurs électroacoustiques avec une conversion numérique-analogique directe.

2006

 • Husník, L. 2006. Princip a perspektiva digitálního reproduktoru. Sdělovací technika. 2006:20–21.
 • Kadlec, F, Husník L. 2006. Analysis of Multimedia Audio Systems with Nonlinearities. {Proceedings of the 9th Western Pacific Acoustic Conference}. :1–8.
 • Husník, L. 2006. Les transducteurs avec conversion numérique-analogique directe.
 • Husník, L, Kadlec F. 2006. Radiation Impedance of Transducer Field Driven by Binary Signals. {Proceedings of 120th Convention of Audio Engineering Society}. :6836-1–6836-5.

2005

 • Husník, L, Lhotská L, Bílek T, Škvor Z. 2005. 8th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2004. {Proceedings of Workshop 2005 – Part A,B}. :362–363.
 • Husník, L, Herrera Martinez M. 2005. Comparison of Two Methods Used for Subjective Evaluation of Compressed Sound Signals. {Proceedings of Forum Acusticum 2005 Budapest}. :1787–1791.
 • Kadlec, F, Husník L, Bureš Z. 2005. Digital Audio Signal Processing . {Proceedings of Workshop 2005}. :352–353.
 • Husník, L. 2005. Influence of Transfer Functions of Transducers Constituting the Loudspeaker with the Direct D/A Conversion on the Performance of the System. {118th AES Convention, Convention Papers}. :6519-1–6519-5.
 • Klíma, M, Bernas M, Husník L, Páta P, Roubík K. 2005. Qualitative Aspects of Image Compression Methods in Multimedia Systems. {Proceedings of Workshop 2005 – Part A,B}. :188–189.
 • Husník, L. 2005. Transfer Functions of Elementary Transducers as Filters of Digital Signal in Acoustic Systems with Direct D/A Conversion. {Proceedings of Workshop 2005}. :360–361.

2004

 • Starý, O, Lhotská L, Husník L. 2004. 7th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2003. {Proceedings of Workshop 2004}. A:476–477.
 • Husník, L. 2004. Audio Going Digital – Present State and History of Digital Transducers. Prace Naukowe Institutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wroclawskiej. 85:47–52.
 • Husník, L. 2004. Digital Loudspeaker. {Proceedings of Workshop 2004}. A:386–387.
 • Husník, L. 2004. Influence of Transducer Transfer Function on the Signal Radiated by a Digital Loudspeaker. {Digital Technologies 2004}. :91–96.
 • Kadlec, F, Husník L, Pekár S. 2004. Zpracování slabých akustických signálů malých živočichů zaznamenaných v neoptimálních podmínkách. {MATLAB 2004 – Sborník příspěvků 12. ročníku konference}. 1-2:208–213.

2003

 • Husník, L. 2003. Acoustic Digital – to – Analogue Conversion. {Proceedings of Workshop 2003}. A:480–481.
 • Husník, L. 2003. Analysis of Sounds Produced by Small Species. {Proceedings of Workshop 2003}. A:474–475.
 • Husník, L. 2003. Analýza vlivu rozložení bitů v poli měničů reproduktoru s přímou digitálně analogovou přeměnou. Akustické listy. 9:14–16.
 • Husník, L. 2003. Elektroakustický měnič s přímou číslicově-analogovou konverzí
 • Husník, L. 2003. Methods of Subjective Evaluation of Sound Codecs. {Proceedings of Workshop 2003}. A:482–483.
 • Husník, L. 2003. Transducteurs électrostatiques avec une conversion numérique-analogue directe.

2002

 • Husník, L, Pekár S. 2002. Snímání a analýza zvuků vydávaných pavouky rodu Palpimanus. Akustické listy. 8:20–23.
 • Husník, L. 2002. Active Noise Control and Its Impact on Auditory Perception. {Proceedings of Workshop 2002}. A:434–435.
 • Mejzlík, J, Škvor Z, Husník L, Rund F. 2002. Clinical Interpretation of the Acoustic Pressure Measurement in the Human Ear Canal. Akustické listy. 8:11–13.
 • Husník, L. 2002. Nové trendy v elektroakustických měničích a hudební akustice.
 • Husník, L. 2002. Porovnání různých principů elektroakustické přeměny z hlediska vhodnosti pro použití v digitálním reproduktoru. {Audio Technologies and Processing ATP 2002}. :38–43.
 • Husník, L. 2002. Psychoacoustics at the Nodal Point of the Three Scientific Domains. {Biomedical Engineering and Education}. :149–150.