2. Student Acoustic Seminar 2021

Program Studentského akustického semináře 2021

22.1.2021, on-line, YouTube recorded broadcast: https://youtu.be/6tDm2VcgZFo

14:20 Úvod

14:30 David Vagner (ČVUT FEL): Návrh a realizace sférického mikrofonního pole

14:45 Martin Novotný (ČVUT FEL): Testování lokalizace zdrojů zvuku ve virtuální realitě

15:00 Ondřej Klimeš (ČVUT FEL): Otoakustické emise evokované jedním tónem při kontralaterální stimulaci šumem

15:15 Antonín Krpenský (ČVUT FEL): Popis a analýza elastických Loveho vln v nehomogenní izotropní vrstvě

15:30 Dominika Valášková (PřF UPOL): Hloubka vložení laryngoskopu do úst a snímání hladiny akustického tlaku mikrofonem připevněným k laryngoskopu

15:45 Hugo Lehoux (PřF UPOL): Subglottal pressure oscillations in anechoic and resonant conditions and their influence on excised larynx phonations

16:00 Jaroslav Bouše (ČVUT FEL): Models and experiments of binaural interactions

16:30 Konec