Student Acoustic Seminar 2023

Program Studentského akustického semináře 2023

19.1.2023, hybridní forma: prezenčně místnost č. T2:C3-54, MS Teams: link, YouTube broadcast: link

8:45 Otevření místnosti

8:55 Úvod

9:00 David Ringsmuth (ČVUT FEL): Elektrostatický mikrofon s dělenou pevnou elektrodou

9:15 Antonín Gazda (ČVUT FEL): Simulace mikrofonu se Sigma-Delta převodem

9:30 Aneta Furmanová (ČVUT FEL): Optimization of absorption in rectangular acoustic black holes,

9:45 Michal Reiser (ČVUT FEL): Machine learning approach to eigenvalue problem in non-uniform waveguides

10:00 David Vagner (ČVUT FEL): HW pro mikrofonní pole

10:15 Jan Šedivý (ČVUT FEL): Komunikace s MEMS mikrofony pomocí FPGA

10:30 Pauza

10:45 Martin Novotný (ČVUT FEL): Sound sources localisation accuracy in VAS for various HRTFs

11:00 Jiří Bečka (ČVUT FSv): Efekt nášlapných vrstev na kročejovou neprůzvučnost

11:15 Balaji Ramdas (ČVUT FEL): Study of specific regularization methods on acoustic holography reconstruction

11:30 Petra Veselá (ČVUT FEL): Models of binaural unmasking

11:45 Hugo Lehoux (PřF UPOL): Frequency jumps in excised larynges in anechoic conditions: A pilot study

Student Acoustic Seminar 2022

Student Acoustic Seminar 2021